جلسه در دو بخش ابسترکت ریویو و فول تکست ریویو برگزار شد.

ابسترکت ریویو: در این بخش دکتر علی سلطانی فارسانی، ۱۰ ابسترکت از آخرین مقالات چاپ شده در The Bone and Joint Journal را ارائه کرده و به بحث گذاشت. سه مقاله از این بین برای ارائه کاملتر در جلسه بعد انتخاب گردید.

فول‌تکست ریویو: در این قسمت چهار نفر از اعضای تیم هوش مصنوعی انجمن ارتوپدی، دکتر امیرمحمد عسگری، دکتر امیرمحمد توحیدی‌نیا، دکتر عارف اسدی و دکتر حسن زمانی چهار مقاله مروری در مورد "کاربردهای هوش مصنوعی در زمینه جراحی ارتوپدی" را طور مفصل شرح دادند.