در ابتدای جلسه اعضای دیویژن spine حضور بهم رساندند و مطالب ارائه خود را مرور کردند.

با حضور استاد پرهام طالبیان،  فوق‌تخصص جراحی ستون فقرات و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، موضوعات ارائه شده به بحث گذاشته شدند و یک موضوع برای مطالعه بیشتر و شروع کار پژوهشی انتخاب شد.

در خلال بحث پیرامون موضوعات ارائه شده؛استاد به شرح جامعی از بیماری اسکولیوزیس پرداختند.

در انتها دکتر پورصالحیان با به بحث گذاشتن یکی از مقالات خود شیوه تفکر نقادانه و نگارش introduction را شرح دادند.