آکادمی بیس تلنت


آکادمی بِیس‌تَلنت مرجع آموزش علوم پایه پزشکی و دندان‌پزشکی شبکه نخبگان ایران، به عنوان پر مخاطب‌ترین انجمن علمی دانشجویی علوم پایه کشور با همکاری اساتید برجسته بهترین‌ دانشگاه‌های کشور و دانشجویان نخبه و مدال آوران المپیاها آغاز به کار کرده و در زمینه‌های آموزش، تشکیل هسته‌های پژوهشی، فعالیت‌های فناورانه، انتقال تجربه با اساتید و فناوران با تجربه، فعالیت میکند.