انجمن علوم داده


انجمن علوم داده (Data Science)، به عنوان مرجع فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فناورانه در حوزه علوم داده در کشور آغاز به کار کرد.

این انجمن در زمینه برگزاری کارگاه‌های آموزشی، اجرای طرح‌های پژوهشی و حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی، فعالیت‌های فناورانه و مسئله‌محور زیر نظر اعضای برجسته هیئت علمی دانشگاه‌های مهندسی و پزشکی و اساتید معتبر علوم داده کشور، فعالیت میکند.