آکادمی مد استارتاپ


آکادمی مد-استارتاپ با هدف کمک به تشکیل تیمهای استارتاپی متشکل از نخبگان کشور و ورود آنها به حوزه ی کارآفرینی و کسب و کارهای نوآورانه در حوزه ی نظام سلامت برای رفع مشکلات موجود در نظام سلامت به شیوه ای نوین با کمک فناوریها و شکل های جدید کسب و کار، تشکیل شده است.


برنامه های آکادمی مد استارتاپ جهت نیل به این هدف 

  1. برگزاری کارگاههای آموزشی برای دانشجویان 
  2. ایجاد ارتباط بین تیمهای استارتاپی با سازمانهای مختلف کشور برای یافتن راه حلهایی جهت رفع مشکلات موجود در آنها به شیوۀ نوین 
  3. سرمایه گذاری و شتابدهی این استارتاپها به کمک شتاب دهنده های حوزه سلامت کشور


متاسفانه بسیاری از دانشجویان پس از اخذ مدال المپیاد کارآفرینی به صورت عملی از پتانسیل موجود آنها استفاده نمیشود. از جمله دلایلی که میتوان برای آن ذکر کرد عدم ایجاد ارتباط با سایر نخبگان قوانین محافظه کارانه و دشوار راه اندازی کسب و کار در کشور و همچنین نبود سرمایه گذار در حوزهی سلامت دیجیتال میباشد.

آکادمی مد استارتاپ با هدف برقراری ارتباط هر چه آسان و سریعتر بین شبکه ی نخبگان با سرمایه گذاران حوزه سلامت دیجیتال و سازمانهای حوزه بهداشت کشور تشکیل شده است.


برنامه های اجرا شده جهت آموزش دانشجویان برای ورود به این دوره

  • برگزاری جلسۀ انتقال تجربه با بنیان‌گذار استارتاپ هومکا
  • برگزاری دورۀ شرکت در المپیاد کارآفرینی با حضور مدیران استارتاپ های موفق کشور


برنامه های اجرا شده جهت ارتباط با ستاب دهنده ها

مذاکره با شتاب دهنده های مطرح حوزۀ سلامت کشور و اعلام آماداگی همه جانبۀ آنها جهت شتابدهی تیم های استارتاپی، فراهم کردن محل مناسب کار، برگزاری کارگاه های مورد نیاز و در نهایت سرمایه گذاری در این استارتاپ ها.


موردی برای نمایش وجود ندارد.