انجمن علمی ارتوپدی


توضیحاتی در مورد فعالیت های پژوهشی انجمن علمی ارتوپدی

حتما برایتان اتفاق افتاده که بعد از صرف انرژی و زمان بسیاری که برای یک طرح پژوهشی کرده اید در مرحله ی سابمیت کردن به مشکل برخورده و مجلات تمایلی به چاپ کردن مقالتان ندارند. مشکل میتواند از کم بودن کیفیت مقاله باشد اما مشکل شایع تر و کمتر پرداخته شده ای که دامان مطالعات را گرفته و جذابیت مقاله ی شمارا کاهش داده انتخاب موضوع خارج از موضوعات پرطرفدار روز و به بیان دیگر "ترند" است. برای یافتن موضوعات ترند لازم است مجلات با پرستیژ دنیا در حیطه ی کاری خود را به طور مرتب مطالعه کنید و تنها در آن صورت است که متوجه خواهید شد چه موضوعاتی در حال حاضر مورد توجه هستند. با نوشتن مقالات در این موضوعات با سختگیری کمتری مواجه خواهید شد و ثمره ی زحمات خود را خواهید دید. ما در انجمن ارتوپدی با درنظر گرفتن این موضوع تصمیم به برگزاری جلسات هفتگی ژورنال کلاب گرفته ایم. در این جلسات مقالات روز دنیا از ژورنال های با پرستیژ بالا ارائه و بررسی خواهند شد و از دل همین مقالات پروژه های پژوهشی تعریف خواهند شد.


برنامه جلسات هفتگی :

این جلسات در دو قسمت 1- ژورنال کلاب 2- جلسات پروژه محور برگزار خواهند شد.

ژورنال کلاب ها : از هفته ی قبل مقالات و ارائه دهنده ها انتخاب میشوند و این افراد خلاصه ای ۵ دقیقه ای از هر مقاله آماده خواهند کرد و به حاضران ارائه خواهند داد. سپس از افراد حاضر در مورد جذابیت موضوع رای گیری به عمل خواهد آمد. مقالات برگزیده در هفته های آینده به صورت مفصل تر مطالعه خواهند شد.

جلسات پروژه محور : این جلسات نیز به صورت هفتگی برگزار خواهند شد و مسئولیت افراد به صورت هفته به هفته تعیین شده و هر هفته توسط مدیر پروژه رصد و ارزش گذاری خواهد شد. ترتیب اسم نویسندگان در مقالات باتوجه به سه مولفه تصمیم گیری میشود. الف) زمانی که هرفرد برای انجام پروژه گذاشته است. ب) کیفیت و نظم در انجام مسئولیت های هفتگی. ج) سطح مهارت لازم برای انجام هر مسئولیت. این سه مولفه توسط مدیر پروژه به صورت هفتگی مستند شده و در نهایت محاسبه خواهد شد


امیدواریم با این ساز و کار در نظر گرفته شده محیطی فعال، با نشاط و پر بازده شکل گرفته که همه ی عزیزان مزد زحمات خود را در رسیدن به اهداف پژوهشی خود ببینند و گوشه ای از مرز های علم را به جلو برانند.


اگر علاقمند به شرکت در مطالعات ارتوپدی هستید میتوانید از طریق این لینک ثبت نام کنید.