انجمن علمی پیراپزشکی


انجمن علمی پیراپزشکی، به عنوان مرجع فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در ابتدای سال۱۴۰۲ آغاز به کار کرد.
این انجمن در زمینه برگزاری کارگاه‌های پژوهشی و آموزشی در حوزه پیراپزشکی و اجرای طرح‌های پژوهشی زیر نظر اعضای برجسته هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی، انتشار محتواهای آموزشی، جلسات کتابخوانی و... فعالیت خواهد کرد.
همچنین با همکاری اساتید محترم، دانشجویان و دانش آموختگان عزیز، کارگاه‌ها و دوره‌های مهارتی گوناگونی در محورهای پژوهش و توسعه فردی، مباحث فنی مربوط به رشته های پیراپزشکی و پرستاری  (شامل فناوری اطلاعات و انفورماتیک پزشکی، هوش مصنوعی، علوم آزمایشگاهی، هماتولوژی، فوریت های پزشکی،کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ، رادیولوژی ، هوشبری ، اتاق عمل و سایر رشته های زیر شاخه) و مهارت‌های دارای پتانسیل‌های کارآفرینی و خوداشتغالی در این رشته ها در این انجمن برگزار خواهد شد.


زمینه‌های فعالیت انجمن علمی پیراپزشکی:

  • برگزاری دوره‌های مختلف و مفید برای دانشجویان تمامی رشته های پیرا پزشکی و پرستاری و زیر شاخه های مرتبط با آنها نظیر دوره‌هایی از دانشگاه هاروارد،واشنگتن،منچستر و... .
  • برگزاری وبینار های مختلف برحسب نیاز سنجی گروه هدف نظیر وبینار آشنایی و آمادگی آزمون لیسانس به پزشکی،آشنایی با رشته ها و بالین و... .
  • بررسی کتب تخصصی و کاربردی و کمیاب حوزه علوم پزشکی،پیرا پزشکی و پرستاری
  • بررسی منابع مهم جهت آزمون ها نظیر منابع لیسانس به پزشکی،استخدامی،امتحانات و...
  • انتشار ویدئو های آموزش مهارت های بالینی و آمادگی حضور در بالین برای تمامی گروه ها نظیر مهارت های رگ گیری ، تزریقات و...