انجمن علمی داروسازی


انجمن علمی داروسازی، به عنوان مرجع فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و استارتاپی در این حوزه آغاز به کار کرد.

این انجمن در زمینه برگزاری کارگاه‌های پژوهشی و آموزشی در حوزه داروسازی، اجرای طرح‌های پژوهشی زیر نظر اعضای برجسته هیئت علمی دانشگاه‌ها، حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی، انتشار محتواهای آموزشی، فعالیت‌های استارتاپی، تولید محصولات دانش‌بنیان، توسعه دانش در این حوزه و... فعالیت می‌کند.