انجمن علمی توانبخشی


انجمن علمی توانبخشی، مرجع فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فناورانه در این حوزه در کشور ویژه دانشجویان رشته های شنوایی شناسی، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، ارتوپدی فنی، کاردرمانی و بینایی سنجی است. 

این انجمن در زمینه انتشار محتواهای آموزشی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، اجرای طرح‌های پژوهشی و حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی، فعالیت‌های فناورانه و مسئله‌محور زیر نظر اعضای برجسته هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، فعالیت خواهد کرد.