دربارۀ دوره

مبحث : Wrist disorders (اختلالات مچ‌دست)
بر اساس کمپل ۲۰۲۱

مدرس: استاد محمدعلی اخوت‌پور، فوق‌تخصص جراحی دست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

زمان: یکشنبه، ۳ اردیبهشت، ساعت ۲۰ - به صورت مجازی در اسکای‌روم

ویژه دستیاران ارتوپدی، متخصصین ارتوپدی و دانشجویان پزشکی علاقمند


برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.