دربارۀ دوره

مبحث : چگونه با آسیب‌های بافت نرم برخورد کنیم؟ (Soft tissue Reconstruction)


مدرس: استاد محمدعلی اخوت‌پور، فوق‌تخصص جراحی دست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


زمان: چهارشنبه، ۳ خرداد، ساعت ۱۹
به صورت مجازی در اسکای‌روم

ویژه دستیاران ارتوپدی، متخصصین ارتوپدی و دانشجویان پزشکی علاقمند


برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.