دربارۀ دوره

مبحث : اسکولیوز (دفورمیتی‌های ستون فقرات)

بر اساس کمپل ۲۰۲۱

مدرس: استاد سعیدرضا مهرپور، فوق‌تخصص جراحی ستون فقرات و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران


زمان: پنجشنبه‌ها، ساعت ۲۱، به مدت ۶ هفته - به صورت مجازی در اسکای‌روم


برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.