مبحث: سندروم تونل کارپال
مدرس: دکتر فرزان فهیم

سندروم تونل کارپال شایع ترین شکایت گیر افتادگی عصب محیطی هست که در سراسر جهان افراد بسیاری از علائم ناشی از آن رنج میبرند، در این ویدئو به موارد زیر پرداخته ایم:
    ۱) اپیدمیولوژی
    ۲) آناتومی اعصاب محیطی
    ۳) اهمیت بالینی عصب مدین
    ۴) علایم بالینی و‌معاینه ی فیزیکی CTS
    ۵) تشخیص
    ۶) درمان
    ۷) پروگنوز