سری کلاس های Neuro-AI. گامی به سوی آینده‌ای روشن‌تر.

کلاس ها در ۱۰ جلسه به شرح زیر تدوین شده است.
۱) جلسه ی اول شامل معرفی و‌مقدمات
۲) سه جلسه شامل هوش مصنوعی در تشخیص
۳) سه جلسه شامل هوش مصنوعی در ‌ درمان
۴) سه جلسه شامل هوش مصنوعی در پیش‌آگاهی

اهداف‌دوره:
الف) آشنایی با مفاهیم مقدماتی و‌کاربردی
ب) آشنایی کامل با BigData
ج) آشنایی با مدل های پیش‌بینی
د) افزایش توانمندی در حوزه‌ی طراحی پروژه‌ی تحقیقاتی

مزایا:
الف) فراگیری مطالب فوق‌مهم که در دنیای امروز از ضروریات است
ب) دریافت گواهی انگلیسی معتبر شرکت دوره
ج) دریافت مجوز حضور در سری دوم کلاس ها که باهمکاری دانشگاه واشنگتن برگزار میشود.
د) ۵‌درصد برتر آزمون‌نهایی‌ وارد کارهای پژوهشی میشوند.

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.


مراکزهمکار:
۱) انجمن جراحی مغز و اعصاب به عنوان مرکز برگزار کننده
۲) مرکز تحقیقات عملکردی جراحی مغز و اعصاب
۳) شبکه‌ی‌ نخبگان ایران