پارکینسون چیه و با چه علائمی خودش رو نشون می‌ده؟
صحبت‌های محمدامین صباغ‌ الوانی، پزشک رو می‌شنویم در توضیح این بیماری.