بزرگترین گردهمآیی “هوش مصنوعی در ایران”
با تدریس یکی از ماهرترین اساتید این حوزه “خانم دکتر الناز امانزاده” با همکاری بنیاد The Carpentries امریکا

سری کلاس های Neuro-AI - دنیای اعداد در مغز
در ۱۰ جلسه به شرح زیر تدوین شده است.
۱) جلسه ی اول شامل معرفی و‌مقدمات.
۲) دوجلسه شامل اصول اولیه برنامه نویسی پایتون.
۳) فراگیری کاربرد الگوریتم های هوش مصنوعی با استفاده از پکیج های پایتون.

مزایا:
الف) فراگیری مطالب فوق‌مهم که در دنیای امروز از ضروریات است.
ب) دریافت گواهی انگلیسی معتبر شرکت دوره.
ج) فرصت ورود به نگارش کتاب AI
د) فعالیت در انجمن.
ه) ۵‌درصد برتر آزمون‌نهایی‌ وارد کارهای پژوهشی میشوند.

مراکزهمکار:
۱) انجمن جراحی مغز و اعصاب به عنوان مرکز برگزار کننده
۲) مرکز تحقیقات عملکردی جراحی مغز و اعصاب
۳) شبکه‌ی‌ نخبگان ایران


برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.