دکتر حامد قرآنی
    - رتبه یک کشوری آزمون پیش‌کارورزی شهریور ۱۴۰۰ و علوم پایه اسفند ۹۷
    - هم بنیان گذار و مشاور ارشد گروه آموزشی مِدتَلنت و بِیس تَلنت

دکتر ایمان کیانی
   - رتبه یک کشوری علوم پایه اسفند ۱۴۰۰
   - هم بنیان گذار و مشاور ارشد گروه آموزشی بِیس تَلنت

همچنین در این‌ وبینار به بررسی و حل سؤالات مهم و جدید آزمون علوم پایه شهریور ۱۴۰۱ پرداخته خواهد شد و در رابطه با آخرین تغییرات منابع نیز صحبت می گردد.

وبینار جامع موفقیت در دوران علوم پایه