سخنران: دکتر مهدی گلشنی
    - استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف
    - دکتری فیزیک از دانشگاه برکلی آمریکا
    - رئیس دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف (از ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴ و از ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸)
    - بنیان‌گذار گروه «فلسفه علم» دانشگاه صنعتی شریف
    - عضو انجمن استادان فیزیک آمریکا
    - عضو مرکز الهیات و علوم طبیعی (برکلی، آمریکا)
    - عضو مؤسس انجمن بین‌المللی علم و دین (کمبریج، بریتانیا)
    - داور جایزهٔ تمپلتن

زمان: دوشنبه، ۸ اسفند، ساعت ۱۴
به صورت حضوری در دانشگاه علوم پزشکی تهران (ظرفیت محدود)
و پخش همزمان مجازی در اسکای‌روم

ویدیوی جلسه انتقال تجربه با استاد مهدی گلشنی