مدرس: دکتر نسیم‌ چینی فروش
     دندانپزشک، دکتری تخصصی لیزر در دندانپزشکی
     فلوشیپ لیزر از دانشگاه جنوا ایتالیا
     عضو انجمن لیزر آمریکا
     نماینده فدراسیون جهانی لیزر در ایران

زمان: پنجشنبه، ۴ خرداد ماه، ساعت ۱۵
محل برگزاری: به صورت آنلاین و در محیط اسکایروم برگزار خواهد شد.


کاربرد فناوری لیزر در دندانپزشکی