آزمون دستیاری دندانپزشکی و برنامه ریزی برای آن همیشه یکی از چالش‌های دانشجویان و دندانپزشکان عمومی است. از چه زمانی آغاز بکنم؟ استریت امتحان بدهم یا بعد از طرح؟ چگونه برنامه ریزی بکنم؟ از چه منابعی استفاده بکنم؟ دندانپزشک عمومی بمانم یا متخصص شوم؟    

در این وبینار، میزبان دکتر پرهام فتحی زاده، رزیدنت پریودانتیکس و دکتر هانیه جدیدی، رزیدنت دندانپزشکی کودکان هستیم. دکتر فتحی زاده به صورت استریت امتحان داده و دکتر جدیدی پس از گذارندن طرح وارد دوران مطالعه تخصص شده است. هر دو جزو رتبه‌های زیر ۱۰۰ آزمون دستیاری  بوده و با انتقال تجربه شخصی خودشان، مسیر آمادگی و تصمیم گیری برای آزمون دستیاری را برای شما شفاف‌تر می‌کنند.


وبینار آشنایی با مسیر رزیدنتی دندانپزشکی