آنچه در این وبینار تدریس خواهد شد شامل بررسی نیمه از کتاب با هدف آماده سازی دانشجویان با شیوه و سبک جدید المپیاد دوره پانزدهم است.


مدرس‌: دکتر سهیل نیک
    دانشجوی پزشکی
    دارنده مدال برنز انفرادی المپیاد کارآفرینی دوره ۱۳

زمان: جمعه 26 اسفند، ساعت ۱۹
به صورت مجازی

⚠️ ثبت نام دوره آمادگی المپیاد کارآفرینی به صورت جلسه به جلسه خواهد بود.


ویژه تمام دانشجویان علوم پزشکی و داوطلبین المپیاد وزارت بهداشت

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.