آنچه در این وبینار تدریس خواهد شد شامل بررسی دو منبع از منابع اعلام شده شیوه‌نامه با هدف آماده سازی دانشجویان با شیوه و سبک جدید المپیاد دوره پانزدهم است.

مدرس‌: دکتر سهیل نیک
    دانشجوی پزشکی
    دارنده مدال برنز انفرادی المپیاد کارآفرینی دوره ۱۳

زمان: پنج شنبه 14 اردیبهشت ساعت 20
به صورت مجازی

ویژه تمام دانشجویان علوم پزشکی و داوطلبین المپیاد وزارت بهداشت

⚠️ ثبت نام دوره آمادگی المپیاد کارآفرینی به صورت جلسه به جلسه خواهد بود.


برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.