کارگاه آموزشی سیستماتیک ریویو و متاآنالیز مقدماتی و پیشرفته به همت مرکز تحقیقات رادیولوژی نوین و مداخله ای دانشگاه علوم پزشکی تهران در قالب دو کارگاه حضوری ۴ ساعته در زمستان ۱۴۰۱ برگزار شد.

مباحث کارگاه ها:

  • کارگاه اول: سرچ مقدماتی و پیشرفته
  • کارگاه دوم: آنالیز با نرم افزار STATA

مدرس: دکتر هدایت عباس تبار


برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.