آنژیوپلاستی یک پروسیجر کمتر تهاجمی برای رفع انسداد شریان‌ها و بازگرداندن جریان طبیعی خون به اندام‌ها یا بافت‌های خاص بدن است.

آنژیوپلاستی عروق کرونر که از طریق ورود کاتتر از پوست برای باز کردن شریان های قلبی استفاده می شود، از طریق یک بالون کوچک در انتهای کاتتر به مداخله جهت رفع انسداد رگ های خونی کمک می کند. این مداخله اغلب با قرار دادن استنت در دیواره عروق انجام می شود تا شریان باز نگه داشته شود.