سونوگرافی یکی از در دسترس ترین و پرکاربرد ترین مدالیته های تصویربرداری در دنیای پزشکی امروز است که موارد متعدد استفاده از آن بر هیچ یک از متخصصین حوزه های مختلف پزشکی پوشیده نیست. مواردی چون تشخیص وجود مایع آزاد در شکم پس از تروما، اسکن آنومالی های جنینی، تشخیص التهاب کیسه صفرا و … تنها گوشه ای از کاربرد های وسیع این ابزار بی خطر می باشند. در این ویدئو سعی شده اصول پایه و مقدمات لازم برای آشنایی و تفسیر کلیشه های سونوگرافی رایج توضیح داده شود.