آنوریسم های شریانی (اتساع غیرطبیعی شریان ها) عروق محیطی از آن جهت دارای اهمیت هستند که محلی شایع برای تشکیل لخته و انسدادهای پیشرونده و بدون علامت دیستال اندام می باشند. نادرترین و خطرناکترین نوع این آنوریسم ها، متعلق به شریان کاروتید خارج جمجمه‌ای بوده به طوری که آنوریسم شریان کاروتید داخلی سومین علت ضایعات آمبولیک مغزی عروقی را پس از انسداد در اثر ضایعات اولسراتیو- آترواسکلروتیک و آمبولی های قلبی تشکیل می دهد.

آمبولیزاسیون روشی است که در آن یک انسداد مصنوعی عمداً در داخل رگ خونی ایجاد می‌شود. انواع مختلفی از آمبولیزاسیون وجود دارند که مشکلات عصبی متعددی را درمان می‌کنند. یکی از آن ها آمبولیزاسیون آنوریسم با کویل است که از این روش برای درمان آنوریسم‌های مغزی استفاده می‌شود. متخصص رادیولوژی مداخله ای، آنوریسم‌ها را با قرار دادن کویل‌های پلاتینی نرم از طریق کاتتر در آنوریسم مسدود می‌کند.