سیروز کبدی به التهاب شدید کبد گفته می‌شود. سیروز زمانی ایجاد می‌شود که کبد سعی دارد خود را از آسیب‌های ناشی از بیماری یا مصرف الکل ترمیم کند. سیروز به این شکل است که یک بافت زخم، کبد را می‌پوشاند و عملکرد صحیح آن را سخت می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد که سیروز کبدی معمولاً قابل برگشت نیست، اگرچه ممکن است بتوان روند پیشرفت بیماری را کند نمود.

آسیت مقاوم، یک عارضه شایع سیروز پیشرفته است و با سندرم هپاتورنال و هیدروتوراکس کبدی همراهی دارد. پاراسنتز حجیم و پلورودز، خط اول درمان در بیمارانی محسوب می شوند که به درمان با دیورتیک ها پاسخ مناسب نداده اند. اما این روش های درمانی از عود جلوگیری نمی کنند و با خطر بدتر شدن اختلال گردش خون و ایجاد سندرم هپاتورنال همراهند. شنت پورتوسیستمیک داخل کبدی از راه ورید جوگولار (TIPS) به عنوان درمان جایگزین پاراسنتز مطرح شده است.