شامل :

    1- کلاسهای آمادگی المپیاد دکتر سید مجتبی نکوقدم

    2- کلاس های آمادگی المپیاد درس جراحی


مدرسان :

دکتر سید مجتبی نکوقدم، رتبه ۱ بورد تخصصی بیمار‌ی‌های داخلیعضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

خانم دکتر نیکی تدین، رتبه ی برتر بورد جراحی و فوق تخصص جراحی عروق، عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی


به مدت ۱۸ جلسه

به صورت مجازی در اسکای‌روم


برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.