وبینار آشنایی با دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری و فرصت‌ها و چالش‌های حرفه قضاوت

مدرس: جناب آقای سورنا ذاکرزاده

  • قاضی دادگستری و حقوق‌دان
  • دانش‌آموخته کارشناسی حقوق دانشگاه علوم قضایی
  • دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی


زمان: پنجشنبه، ۲۲ تیر ساعت ۱۸

به صورت مجازی در اسکای‌روم