آموزش کاربردی و مفهومی مفاهیم اقتصاد سلامت و بهداشت و ارزشیابی اقتصادی شامل :

  • مبانی علم اقتصاد و اقتصاد سلامت
  • تقاضا برای سلامت و خدمات سلامت
  • بهره‌وری و روش‌های ارتقای بهره‌وری
  • کنترل هزینه‌ها در نظام سلامت
  • بیمه‌ها و بیمه‌های سلامت
  • ارزشیابی اقتصادی مراقبت‌های سلامت
  • مدلینگ و تحلیل حساسیت در ارزشیابی اقتصادی


مدرس : دکتر علی اکبری ساری، رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و استاد افتخاری دانشگاه یورک انگلستان


۱۰ جلسه، به صورت مجازی در اسکای‌روم


برای ثبت نام اینجا کلیک کنید