با حضور دکتر عبدالمجید چراغعلی

  • دکتری تخصصی فارماکولوژی از دانشگاه آلبرتای کانادا
  • فوق دکتری تخصصی فارماکولوژی از دانشگاه آلبرتای کانادا
  • فلوشیپ اقتصاد و مدیریت دارو از دانشگاه نیوکاسل استرالیا


به صورت مجازی در اسکای‌روم

زمان: 

جلسۀ اول : پنجشنبه، ۱۱ اسفند، ساعت ۱۸

جلسۀ دوم : زمان: جمعه، ۱۹ اسفند، ساعت ۲۱

جلسۀ سوم : جمعه، ۱۸ فروردین، ساعت ۲۲ - در این جلسه طبق سناریویی از پیش طرح‌شده در دو گروه تقسیم‌بندی می‌شوید و به همکاری با یکدیگر برای ارائه در حضور دکتر چراغعلی به صورت آنلاین می‌پردازید.
تیمی منتخب از ارائه‌دهندگان پس از این جلسه‌ی آنلاین می‌توانند در دیداری صمیمانه با دکتر چراغعلی حضور داشته باشند. 


وبینار آشنایی با نظام دارویی ایران-جلسه نخست


وبینار آشنایی با نظام دارویی ایران-جلسه دوم


وبینار آشنایی با نظام دارویی ایران-جلسه سوم