مدرس: دکتر آرتین ترشیزی

  • رتبه ۹ کشوری اولین دوره آزمون جامع ۱۸۰ واحدی داروسازی
  • رتبه ۴ کشوری ورودی بهمن ۱۳۹۴
  • عضو دفتر استعدادهای درخشان


سرفصل‌ها:

  • فاصله میان دانشگاه و داروخانه
  • نکات لازم و ضروری برای هر داروساز در داروخانه
  • قوانین و مقررات، حقوق و شرایط کار داروساز در داروخانه
  • تعامل با همکاران و مراجعه‌کنندگان در داروخانه


به صورت مجازی در اسکای‌روم

زمان: جلسۀ دوم : سه‌شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | ساعت ۱۳

داروساز در داروخانه