دندانپزشکی با رویکرد بالینی

کلاس‌های درس بیمار محور دندانپزشکی، تخصص ترمیمی

/post-4

 دوره کلاس‌های درس بیمار محور ترمیمی‌ در ۶ جلسه به همراه یک‌ جلسه هدیه، با تدریس اساتید برجسته بهترین دانشگاه‌های کشور تدوین شده است‌‌. در این دوره، در هر جلسه با رویکردی بالینی به یکی از موضوعات دندانپزشکی ترمیمی پرداخته می‌شود و با محوریت کیس‌های درمانی، بهترین رویکرد درمانی به هر یک مشکلات مطرح شده بررسی می‌گردد. با ثبت نام در این دوره،‌ شما به محتوایی ویدیویی جلسات دوم تا هفتم دسترسی خواهید داشت.