رابطه کووید و تومور مغزی

حضور اعضای فعال انجمن در برنامه ی تلویزیونی چرخ

/post-33

برنامه ی تلویزیونی “چرخ” کاری از گروه دانش شبکه ی چهار سیما برنامه ای جالب توجه در حوزه ی علم و‌فناوری که با حضور اساتید دانشگاهی، کارشناسان و‌صاحب‌نظران حوزه های مختلف، بویژه حوزه ی سلامت تدوین شده است که به تازه های علم و‌فناوری، دستاورد‌های علمی ایران و‌جهان، بیماری های شایع و درمان های به روز و ‌ارجح‌ میپردازد.