Brain and Cervical MRI and CT

برگزاری مجموعه کلاس های Power of Imaging by neurosurgeon

/post-29

برای نخستین بار در کشور برگزاری مجموعه کلاس های آموزش اصولی و‌ کاربردی Brain and Cervical MRI and CT توسط برترین جراحان اعصاب و اسایتد کشور ارایه میشود.