NEURO AI

سری دوم کلاس های هوش مصنوعی در حوزه ی سلامت

/post-38

دنیای اعداد در مغز با تدریس استاد الناز امانزاده، هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی، با محوریت آموزش پایتون


بزرگترین گردهمایی “هوش مصنوعی در ایران”

/post-31

بزرگترین گردهمآیی هوش مصنوعی در ایران با تدریس یکی از ماهرترین اساتید این حوزه خانم دکتر الناز امانزاده