big data

بزرگترین گردهمایی “هوش مصنوعی در ایران”

/post-31

بزرگترین گردهمآیی هوش مصنوعی در ایران با تدریس یکی از ماهرترین اساتید این حوزه خانم دکتر الناز امانزاده